VogelpoŽzie

Aalscholvers
Aalscholvers denken allemaal:
"Kun je nog scholven, scholf dan aal."
Doch door de golven diep bedolven
wil weinig aal zich laten scholven
Zo scholft zo'n beest zich uit de naad
terwijl het woord niet eens bestaat
Kees Stip Nijlganzen
Twee Nijlganzen met bruine vlekken rond de ogen,
omdat hun tranen maar niet wilden drogen.

Men vroeg hen waarom zij zo weenden
Ach zeiden zij, volgens Jonsson zijn wij eenden.

Niet verwant met smienten of met slobberbekken,
ook niet met "brandjes" met die mooie lange nekken.

Nee oom Bergeend staat ons meer te na
en onze tante blijkt een rasechte "Casaraca".
Henk Merts september 2000 Merel
Mereltje zo zwart van veren
met uw snavel geel als goud,
Ik hoor u dagelijk kwinkeleren
In de toppen van het woud.
Luid en schel zingt gij uw lied
Komt eens hier of durft ge niet?
Oudhollands vers
Versie 2.2 © Niets van deze site mag letterlijk, zonder toestemming van de auteur, worden gebruikt of verspreid worden. Dit geldt ook voor de afbeeldingen.